Aanvullende eisen taxi's

Goedkeuringsdocument:

 1. Een taxi waarvoor een goedkeuringsdocument is afgegeven moet in aanvulling op de eisen opgenomen in de paragrafen 0 tot en met 12 van deze afdeling voldoen aan de in deze paragraaf opgenomen eisen.
 2. Deze paragraaf is van overeenkomstige toepassing op personenauto’s bestemd voor openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet personenvervoer 2000, hetgeen blijkt uit een vermelding in het kentekenregister.

Overeenstemmen goedkeuringsdocument:

De inrichting van een taxi moet overeenstemmen met het goedkeuringsdocument zoals hierboven beschreven, tenzij in deze afdeling anders is bepaald.

Stoelen of banken:

 1. Indien op het goedkeuringsdocument rails of andere bevestigingspunten voor de bevestiging van rolstoelen of ligplaatsen zijn aangegeven, kan het aantal stoelen of banken in de taxi minder zijn dan op het goedkeuringsdocument.
 2. Indien op de rails stoelen of banken zijn bevestigd, moet de positionering ervan zodanig zijn dat voldoende doorgang naar een deur is gewaarborgd.
 3. Aanwezige interieurdelen mogen de doorgang naar een uitgang niet belemmeren.

Noodvoorzieningen:

 1. Indien op het goedkeuringsdocument een nooduitgang in het dak of een noodhamer is aangegeven moet één van beide aanwezig zijn.
 2. De in het eerste lid vermelde nooduitgang in het dak moet van binnen en van buiten kunnen worden geopend.
 3. De in het eerste lid vermelde noodhamer moet zodanig zijn bevestigd dat deze kan worden gebruikt door een zich in het voertuig bevindend persoon vanuit een positie direct voor het noodraam.
 4. Met een op het goedkeuringsdocument bij een schuifdeur aangegeven tweede deurklink, moet de betreffende schuifdeur kunnen worden geopend.

Middelen voor plaatsen van rolstoelen:

 1. Indien de taxi mede bestemd is voor het vervoer van personen in rolstoelen, moeten een lift, oprijplaten dan wel andere middelen aanwezig zijn om de rolstoelen in de taxi te kunnen plaatsen.
 2. Deze middelen moeten deugdelijk aan de taxi kunnen worden bevestigd en de lift moet functioneren.

Aanwezigheid voorzieningen t.b.v. rolstoelen:

 1. Op de plaats waar rolstoelen kunnen worden bevestigd moeten, met uitzondering van de plaatsen waar eventuele stoelen of banken zijn bevestigd, de bevestigingssystemen voor deze rolstoelen en de daarbij behorende gordels aanwezig zijn
 2. De rails of vastzetsystemen alsmede de onderdelen ervan voor de bevestiging van rolstoelen, mogen niet zodanig zijn vervormd of beschadigd dat de sterkte en de werking ervan in gevaar wordt gebracht.
 3. Vastzetsystemen moeten op de daarvoor aanwezige bevestigingspunten passend kunnen worden bevestigd.
 4. Vergrendelinrichtingen van vastzetsystemen moeten met de hand te bedienen zijn en moeten naar behoren functioneren.
 5. Bevestigingsmiddelen niet zijnde vastzetsystemen en de daarbij behorende gordels moeten zijn voorzien van een goedwerkende sluiting en mogen niet zodanig zijn beschadigd dat de sterkte en werking ervan in gevaar wordt gebracht.

Ligplaats:

 1. Een ligplaats moet zijn voorzien van een vastzetinrichting voor een draagbaar.
 2. Ligplaatsen in personenauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 2011 moeten met doelmatige veiligheidsvoorzieningen zijn uitgerust ten einde te voorkomen dat de passagier uit de ligplaats kan geraken.

Meer informatie over apk station vind u ook op www.apkdealer.nl 

Als familiebedrijf met meer dan zeventig jaar ervaring, weten we hoe belangrijk de auto is voor onze ...
Autobedrijf Morrenhof is officieel autodealer van Toyota. Wij zijn daardoor het uitgelezen adres voo ...
Ons advies is om uw auto minimaal eens per jaar een grote beurt te laten geven in combinatie met een ...
Kreeft Auto en Service in Enkhuizen levert, repareert en onderhoud uw auto. Betrouwbaar en voordelig ...
Voor service en onderhoud ben u bij Autobedrijf Van Velzen aan het juiste adres. Heeft u een oldtime ...